ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของเว็บเรา Slot planet มีหลักเกณฑ์ต่างๆ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บ เข้ามาใช้บริการต่างๆ รวมถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ ลงในอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ของท่าน การเปิดบันชีผู้สคัรสมาชิกใหม่ จะเท่ากับว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ ข้อกำหนด เหล่านี้โดยอัตโนมัติ 

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

  1. เงื่อนไข กฎกติกา การยินยอม ของเว็บเรา 

ข้อมูล ข้อความใด ๆ จากข้อกำหนดที่มี หรือเว็บไวต์ที่เกี่ยวข้อง กับ เว็บไซต์เรา Slot planet ซึ่งผู้เล่นยินยอมในข้อตกลงที่กล่างไว้เบื้องต้นโดยพร้อมกัน 

  1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

2.1 Slot planet ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนบแปลง แก้ไข อัปเดต และปรับปรุงกฎทุกได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับรู้ล่วงหน้า ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่แรก ที่มีการเผยแพร่ลงบนที่หน้าเว็บไซต์เรา Slot planet เท่านั้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบันเท่านั้น ข้อบังคับ กฎระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงซอฟแวร์และขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

2.2 Slot planet ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง รวมถึงโปโมชั่นต่างๆในแต่ละเดือน และเงื่อนไขของทางเว็บเรา โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานก่อนล่วงหน้า 

  1. ข้อบังคับทางกฎหมาย 

3.1 ในกรณีผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องการเป็นใช้งาน ทางเว็บเราไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ซอฟแวร์ของเกมตั้งอยู่ต้องเป็นไปตามตามกฎหมาย เราจึงมีสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารใดดังกล่าวได้ทุกประการ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้ใช้งานได้ทุกเวลา หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่าเกณฑ์ ทางเราสามารถระงับบัญชี หรือปฏิเสธการใช้งานของท่านได้ 

3.2 ในเขตอำนาจศาลการพนันออนไลน์ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ท่านต้องเข้าใจและยอมรับ ทางเว็บไซต์เราไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ลูกค้าได้ ไม่สามารถรับประกันทางกฎหมายได้ ให้ทานพิจาณราด้วยตัวเอง รวมถึงการตัดสินใจด้วยตัวเอง การใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้อง ตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันนี้ ในเขตอำนาจของศาล

3.3 Slot planet ไม่มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ลูกค้าอาศัยอยู่ ลูกค้าแสดงถึงความยืนยันรับประกันและยินยอมที่จะใช้บริการ ของเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต 

  1. การเปิดบัญชี 

4.1 ลูกค้าทุกท่านมีความสนใจที่จะมาเข้าร่วมใช้บริการ จำเป็นต้องเปิดบัญชีก่อน ถึงจะได้รหัสผ่าน และสามารถเข้าใช้บริการได้ภายหลัง 

4.2 ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อจริงของท่านเท่านั้น เว็บไซต์เรามีสิทธิ์จะขอเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของท่านได้เสมอทุกเมื่อ หากท่านมีประสงค์ไม่สามารถให้เอกสารแก่เรา ทางเราจะขอระงับบัญชีท่านชั่วคราวหรือปิดไปถาวรได้เลย หากท่านไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์ของเรา 

4.3 ผู้ใช้บริการยืนยันว่า เมื่อลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว มั่นใจว่าท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องทุกประกาศกับเว็บไซต์เรา เชื่อถือได้ ถ้าไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด จะมีผลต่อการดำเนินทางธุรกรรมได้ทันที หรือระงับบัญชีของท่านได้

4.4 หากผู้ใช้บริการมีคำถาม ข้อสงสัย หรือเกิดปัญหากับการลงทะเบียน การสมัครสมาชิก สามารถติดต่อ สอบถามเราได้ผ่านช่องทาง ไลน์แอดของเว็บไซต์เราได้ตลอดเวลา 

4.5 ลูกค้าหนึ่งท่านเปิดบันชี เพื่อสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์เรา ได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากมีการตรวจสอบ พบว่ามีบัญชีซ้ำซ้อน จะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโทฆะและระงับบัญชี้ทันที 

  1. ข้อบังคับด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง 

5.1 ก่อนที่จะเข้าใช้บริการทางเว็บไซต์เรา ท่านต้องยอมรับและยินยอมว่า ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ในการดำเนินบัญชีได้ทุกประการ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ท่านได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากมีการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาให้บริการที่เว็บไซต์เรา ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หาเล่นแพ้ เสียเงิน หรือติดลบ ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียงร้องใดๆ ได้ทุกประการ ถ้าท่านทราบถึงเกณฑ์ กติกาแล้วท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องแก่เว็บไซต์เราได้

5.2 ถ้าท่านยินยอมในเงื่อนไขของเว็บเรา แสดงว่าท่านให้สิทธิแก่เราในการตรวจสอบทุกอย่างเป็นระยะ รวมถึงการตรวจสอบที่มาจากบุคคลที่ 3 เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล 

6. ข้อกำหนดต่างๆ การยอมรับการเดิมพัน

6.1 การลงเงินเดิมพันทั้งหมดกับเว็บไซต์ Slot planet จะขึ้นอยู่กับ กฏกติกา ที่เกี่ยวข้องของเกม นำไปใช้ได้กับเกมการแข่งขัน 

6.2 เมื่อเริ่มเล่นเกม การเดิมพันนั้น ต้องมีการเข้าระบบด้วย Username และ Password ที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่เพียงพอต่อการลงเดิมพันในบัญชีของผู้ใช้งาน 

6.3 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกๆกิจกรรม และธุรกรรม การกระทำทั้งหมดในชื่อ เลขที่บัญชี Username และ Password โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยตัวคุณเองหรือไม่ 

6.4 คุณมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียว ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียด การเดิมพันต่างๆได้ เมื่อเริ่มต้นการเดิมพัน และวางเดิมพัน ได้รับการยืนยันจากเรา ไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเรียกคืนได้ 

6.5 การลงเงินเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกที่ทางเว็บไซต์เรา รวมถึงหลักฐานการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด 

6.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบรูณ์ และได้รับการยอมรับจะถูกตัดสินใจโดยเรา เว็บ Slot planet ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของคุณ 

6.7 การตัดสินใจของ Slot planet ถือเป็นที่สิ้นสุด ต่อการวางเดิมพันต่างๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

6.8 ทางเราจะไม่รับผิดชอบหากกรณีที่คุณวางเดิมพันผิด ถ้าคุณยอมรับและเห็นด้วยกับการว่าระบบของเราอาจจะยังไม่สเสถียร การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกอัตโนมัติ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพัน โปรดติดต่อเราโดยตรง กับฝ่ายบริการลูกค้าในทันที 

6.9 ทาง Slot planet หากตรวจพบการเดิมพันที่ผิดปกติ โดยเจตนาทางบริษัทจะขอสงวนสิทธื์การทำรายการทุกประการ 

7.ธุรกรรมทางบัญชี ฝากถอน 

7.1 เงินที่ท่านได้ฝากในบัญชีของท่าน ไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง 

7.2 Slot planet จะไม่รับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม เช่น ยกตัวอย่าง เพื่อนหรือญาติของคุณ จะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีที่ถูกต้องด้วยชื่อของคุณเองเท่านั้น หากเราได้พบการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่าข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืนเป็นโมฆะทันที 

7.3 คุณสามารถสามารถถอนเงินจากบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ ยอดในบัญชีของคุณมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้เท่านั้น

7.4 ท่านจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกับ บัญชีที่เคยฝากเงินเดิมพันเท่านั้น ข้อมูลต้องตรงกันอย่างครบถ้วน 

7.5 จำนวนการจ่ายจองเมอิเล็กทรอนิกส์ จะจ่ายสูงสุด 300เท่าของบิลยอดฝากล่าสุด หรือ 500,000 บาทต่อบิลเท่านั้น